Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the Oriental Non-Chalcedonian Churches II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0653

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

I. Etiopská ortodoxní církev Tewahedo

1. Počátky křesťanství v Etiopii;

2. Etiopská věrouka anebo co je Tewahedo;

3. Mnišství a asketický život;

4. Liturgie, kalendář, včetně svátků, a biblická exegeze;

5. Ikonografie a architektura;

6. Křesťanství a islám v Etiopii;

7. Misijní aktivity Západu na území Etiopie;

8. Cesta od státní církve k samostatné církvi;

9. Etiopská církev a současný svět a jeho problémy.II. Syrská ortodoxní církev - jakobitská církev

1. Počátky christianizace Sýrie - Antiochie jako centrum rané Církve;

2. Antiochijská teologie. Hlavní představitelé a poměr k alexandrijské teologii;

3. Situace v syrské církvi po chalkedonském sněmu;

4. Osobnost Jakuba Baradaje a vznik nové nechalkedonské církve;

5. Doba arabská, mongolská a turecká;

6. Duchovní život syrských křesťanů;

7. Vybrané kapitoly z dogmatické teologie Syrské ortodoxní církve;

8. Liturgická tradice, svátky a svátosti, umění;

9. Syrští křesťané ve

3. tisíciletí.III. Arménská apoštolská církev

1. Arménie - první křesťanská země;

2. Arménská církev a Chalkedon;

3. Vztahy arménské církve s Východořímskou říší, západními státy a islámem;

4. Arménská národní identita;

5. Aghet - první moderní genocida;

6. Arménská liturgie a sakramentologie;

7. Kalendář, svátky a svatí arménské církve;

8. Arménská církev v moderním světě;

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dvousemestrální kurz Dějiny východních nechalkedonských církví seznamuje jeho účastníky s dějinami východních nechalkedonských církví, konkrétně se jedná o Asyrskou církev Východu, Koptskou ortodoxní církev,

Etiopskou ortodoxní církev Tewahedo, Syrskou ortodoxní církev a Arménskou apoštolskou církev, opomenuty nejsou ani tzv. tomášovští křesťané v jižní Indii. Po historicko-teologickém úvodu, který se věnuje příčinám vzniku těchto církevních společenství, jsou následně postupně podrobně charakterizovány zmíněné denominace, jejich věroučné odlišnosti, duchovní život i dialog s okolním světem nejen na poli náboženském, ale rovněž na poli společenském.