Charles Explorer logo
🇬🇧

Islamic Theology

Class at Hussite Theological Faculty |
L0655

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Islámské pojetí zjevení

2. Koránistika

3. Gnozeologie zjevení

4. Ustanovení tradice

5. Islámská teologie jako ʻilm al-kalám

6. Nejstarší teologické otázky islámu

7. Periody ʻilm al-kalám (vč. škol)

8. Články víry I: Bůh (tawhíd, vztah Boha a světa), andělé a džinni

9. Články víry II: Proroci (nabí), Posli (rusul) a Knihy (kutub)

10. Články víry III: Soudný den (jaum al-qijáma) a Předurčení (qadr)

11. Soudobá islámská teologie (M. ʿAbdo, M. Nguyen)

12. Závěrečné kolokvium a evaluace

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kurzu půjde o představení islámské teologie v jejích specifikách a v jejím vývoji. Po zastaveních nad konstitutivní epochou (specifika islám. zjevení, Korán, poznání významu a textu Koránu), bude předloženo islámské vnímání tradice (sunna a šíʻa).

V dalších zastaveních půjde o představení specifičnosti islámské teologie, jako ʻilm al- kalám. Dále budou představeny nejstarší teologické otázky a periody vývoje ʻilm al-kalám.

V poslední části kurzu půjde o představení článků islámské víry (šaháda a arkán ad-dín) a o nejnovější příklady teologického myšlení mezi muslimy.