Charles Explorer logo
🇬🇧

Qurʾanic Arabic II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0659

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Termíny množství a poměru: kull, baʿd ; akuzativ času (mafʿúl fíhi)

2) Slovesa kána, qála; spojka lammá

3) Duál

4) Číslovky I (kardinální)

5) Rozšířené slovesné kmeny I (formy II-IV)

6) Rozšířené slovesné kmeny II (formy V-VI)

7) Rozšířené slovesné kmeny III (formy VII-X)

8) Rozšířené slovesné kmeny IV (form XI-XV) a více konsonantní kmeny

9) Imperfektum

10) Tázací částice (hal, ʾa, ʾajna, li-ma, kajfa…)

11) Subjunktiv a pomocné částice

12) Zápočet

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je pokračováním Koránské arabštiny I. Cílem předmětu je, aby si student osvojil základní orientaci a porozumění koránskému textu na uživatelské bázi.

K tomu poslouží představení základní gramatiky (morfologie i syntax), zaměří se i na koránskou ortografii, fonetiku, lexikologii, slovotvorbu a stylistiku. Kurz bude následovat užitečnou metodu 40 témat Alana Jonese (Arabic through the Qurʾān, 2005), která bude upravena do čtyřech semestrů.

Na předmět navazují Koránská arabština III-IV, které plynule navážou na výklad. Předmět je vhodný pro judaisty, religionisty, i další zájemce z řad ne-arabistů.

Je koncipován také, jako specifický úvod do arabského spisovného jazyka, včetně písemného projevu.