Charles Explorer logo
🇬🇧

Qurʾanic Arabic IV

Class at Hussite Theological Faculty |
L0661

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Částice ʾillá

2) Číslovky II (řadové, distributivní, ostatní kardinální)

3) Imperativ

4) Pasivum

5) Věty na pozici nomen rectum a speciální případy ʾidáfy (status constructus)

6) Částice ʾijjá

7) Typologie akuzativů

8) Podmiňovací věty

9) Spojka ʾan, slovesa ʿasá, laʿalla

10) Sloveso kána a její družky (lajsa, mázála, zalla, mádáma, ʾasbaha)

11) Slovesa má kána, slovesa úžasu, chval a hanby

12) Zkouška (test na gramatické jevy; četba a překlad uceleného textu z Koránu)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je pokračováním Koránské arabštiny I-III. Cílem předmětu je, aby si student osvojil základní orientaci a porozumění koránskému textu na uživatelské bázi.

K tomu poslouží představení základní gramatiky (morfologie i syntax), zaměří se i na koránskou ortografii, fonetiku, lexikologii, slovotvorbu a stylistiku. Kurz bude následovat užitečnou metodu 40 témat Alana Jonese (Arabic through the Qurʾān, 2005), která bude upravena do čtyřech semestrů.

Předmět je vhodný pro judaisty, religionisty, i další zájemce z řad ne-arabistů. Je koncipován také, jako specifický úvod do arabského spisovného jazyka, včetně písemného projevu.