Charles Explorer logo
🇬🇧

Social work with people with mental illness

Class at Hussite Theological Faculty |
L0662

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Reforma psychiatrické péče, SMI, Case managment, asertivní kontaktování, peer, Chráněné bydlení, Sociální Rehabilitace a centrum duševního zdraví, Duševní onemocnění.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět popisuje praxe v rámci tvz „komunitních týmů“ a vysvětluje okolnosti vzniku reformy psychiatrické péče a její dopad na sociální práci s lidmi s duševní onemocněním. Předmět popíše nejčastější diagnozy obzvláště tzv

SMI (Serious Mental illness) a rozdělení rolí v rámci komunitních týmů jako je například psychiatr, psychoterapeut, peer, pracovní konzultant a sociální pracovník. Předmět vysvětlí a popíše nejčestnější praxe a přístupy sociální práce s lidi duševním onemocněním. Předmět je především praktický a veden člověkem, který již má praxi v rámci svého týmu a zná různé formy pomoci lidem s duševním onemocněním z praktického hlediska.