Charles Explorer logo
🇨🇿

Seminář pedagogických dovedností primární prevence rizikového chování

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0663

Sylabus

Studenti rozvíjí schopnost své sebereflexe - Studenti si vedou sebereflektivní deník - Studenti zažijí bezpečný prostor pro společné sdílení, reflexe a konzultace svých pedagogických zkušeností. - Seznámení se a prožití sebezkušenostních aktivit. Rozvoj komunikačních dovedností pro vedení primárně preventivních aktivit se žáky. - Nácvik partnerské komunikace - Nácvik symetrie ve vztahové rovině komunikace. - Řešení konfliktů - vedení.

Rozvoj praktických dovedností studentů (management třídy a práce se skupinovou dynamikou), pro skupinovou práci se třídami při primární prevenci rizikového chování. - Získání zkušeností studentů se skupinovou dynamikou v sebezkušenostních aktivitách. - Přebírání vzorů dobré praxe z oblasti primární prevence rizikového chování do portfolia pedagogických dovedností studenta. - Exkurze do práce s napětím ve skupinové dynamice a praktický nácvik řešení konfliktních situací. - Vytvoření bezpečného zázemí pro skupinovou práci a sebezkušenostní aktivity. Rozvoje didaktických dovedností studentů v oblasti primární prevence. - Studenti si vyzkouší model cíl - instrukce - reflexe - evaluace pro preventivní aktivity. (Např. studenti formulují cíle preventivních aktivit a k nim odpovídající reflexe.) - Nácvik vedení zážitkových aktivit s primárně preventivními cíli. - Studenti si vytvoří, zkonzultují a pilotně ověří přípravy na primárně preventivní aktivity se třídami (vlastní cílovou skupinou jednotlivých studentů již v roli pedagogů). - Studenti reflektují a evaluují realizaci aktivit se žáky.

Anotace

ZÁPIS DO PŘEDMĚTU PROBÍHÁ PŘES VYUČUJÍCÍ EMAILOVOU KOMUNIKACÍ.

Předmět se primárně zaměřuje na studenty, kteří již působí na pozici lektorů, družinářů, učitelů a na dalších pozicích pedagogických pracovníků. Kapacita je max 15 studentů.

Máte-li o docházku do předmětu zájem, zašlete email na anna.pospisilova@htf.cuni.cz a uveďte 1. důvod vašeho zájmu o předmět, 2. vaše pedagogické zkušenosti. (Stručně, celkem cca 3 řádky.) V případě velkého zájmu a srovnatelných předpokladů bude přihlíženo i k času doručení emailu.

Cíle předmětu: 1. Studenti si vyzkouší reflektovat své chování v různých typech komunikačních situací. 2. Studenti si zreflektují svůj přístup ke komunikaci a načrtnou si své cesty ke zlepšení. 3. Studenti rozvinou své praktické dovednosti pro skupinovou práci se třídami při primární prevenci rizikového chování 4. Studenti rozvinou své didaktické dovednosti

Realizace projektu „Zvyšování profesní připravenosti studentů pedagogických studijních programů v oblasti primární prevence“ byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.