Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected questions of contemporary religiosity

Class at Hussite Theological Faculty |
L0664

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Náboženství v Česku z hlediska geografického a demografického.

2. Náboženství a právo v českých dějinách a současnosti.

3. Financování církví v dějinách a současnosti.

4. Sekulární kultura a stát v návaznosti křesťanské a židovské podněty.

5. Hermetismus.

6. Anthroposofie.

7. Směry inspirované Orientem (islámem, hinduismem a buddhismem).

8. Rekonstrukce archaické spirituality.

9. Hnutí lidského potenciálu a eklektické směry.

10. Sociálně patologické náboženské jevy a reakce sekulární společnosti na ně

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznámí studenty s přítomností náboženství v Česku v kontextu Evropy a západní civilizace z hlediska geografického, demografického a právního a s některými menšinovými směry jako je nenáboženská spiritualita, spiritualizovaná psychologie, eklektické směry a rovněž se sociálně patologickými směry a reakcí práva, akademické sféry a pomáhajících profesí na ně.