Charles Explorer logo
🇬🇧

Spiritual themes in popular music

Class at Hussite Theological Faculty |
L0665

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. duchovní kořeny gospelu a blues,

2. první rock n´rollová generace a její spirituální schizmata,

3. hippies a konfrontace s novými náboženskými hnutími a východními náboženstvími,

4. post hippie generace od occult rocku k Jesus People,

5. punk ve vývoji od nihilismu k nové myšlenkové orientaci (od straight edge ke Krishna-core),

6. hiphop a duchovní emancipace afroamerických umělců,

7. black metal a inspirace v satanismu a novopohanství,

8. fenomén náboženské konverze ve sféře populární hudby

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základním cílem kurzu je osvojení základních informace o vztahu tvůrců populární hudby k duchovním otázkám v období od konce 2. sv.války až do současnosti a osvojit si základní dovednosti v interpretaci spirituálních témat v populární hudbě. K hudebním stylům, kterým se kurz věnuje, patří gospel a blues, rock n´roll, post hippie, hiphop či black metal.