Charles Explorer logo
🇨🇿

Spirituální témata v populární hudbě

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0665

Sylabus

1. duchovní kořeny gospelu a blues,

2. první rock n´rollová generace a její spirituální schizmata,

3. hippies a konfrontace s novými náboženskými hnutími a východními náboženstvími,

4. post hippie generace od occult rocku k Jesus People,

5. punk ve vývoji od nihilismu k nové myšlenkové orientaci (od straight edge ke Krishna-core),

6. hiphop a duchovní emancipace afroamerických umělců,

7. black metal a inspirace v satanismu a novopohanství,

8. fenomén náboženské konverze ve sféře populární hudby

Anotace

Základním cílem kurzu je osvojení základních informace o vztahu tvůrců populární hudby k duchovním otázkám v období od konce 2. sv.války až do současnosti a osvojit si základní dovednosti v interpretaci spirituálních témat v populární hudbě. K hudebním stylům, kterým se kurz věnuje, patří gospel a blues, rock n´roll, post hippie, hiphop či black metal.