Charles Explorer logo
🇨🇿

Terénní výzkum v religionistice

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0671

Sylabus

Kurz je zamýšlen jako úvod do teorie a metodologie terénního výzkumu se zaměřením na promýšlení této antropologické metody ve vztahu k religionistické práci a na aplikaci a využití při práci s živými náboženstvími. Přednášková část bude kloubit tradiční přednášku, diskuzi nad dílčími úkoly a případovou laboratoř, ve které postupně budeme společně dávat terénnímu religionistickému výzkumu formu, tvar a tvář a zkoumat limity a restrikce této metody. Seminární část bude probíhat mimo fakultu - formou zúčastněných pozorování ve vybraných náboženských společenstvích.

Rozpis hodin: 1. 16.2. představení kurzu, podmínky zápočtu 2. 23.2. základní pojmosloví 3. 2.3. metoda zúčastněného pozorování 4. 9.3. Zúčastněné pozorování I 5. 16.3. Technika záznamu dat 6. 23.3. Etika práce v terénu 7. 30.3. Zúčastněné pozorování II 8. 6.4. Design výzkumu, specifika religionistické práce 9. 13.4. Analýza a zpracovávání dat z terénu 10. 20.4. Technika vedení rozhovorů 11. 27.4. Rozhovor I 12. 4.5. Technika zpracování rozhovorů 13. 11.5. Etika zpracovávání dat a publikování 14. 18.5. Rozhovor II

Anotace

Kurz představuje úvod do teorie a metodologie antropologického terénního výzkumu. Přestože je designován s ohledem na téma náboženství a jeho kvalitativní zkoumání, je vhodný jako obecný úvod do antropologického výzkumu pro všechny zájemce z kteréhokoli oboru.