Charles Explorer logo
🇬🇧

Medicine chapters for non-physicians

Class at Hussite Theological Faculty |
L0674

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Historické milníky medicíny, příspěvky z českých a moravských zemí

2) Jak se dožít 120 let? Nemoc a zdraví, preventivní medicína, úspěchy a zklamání

3) Pohybová aktivita a její typy - přínosy a efekty

4) Jíme proto, abychom žili - podvýživa, hladomor, nedostatek vitamínů a prvků

5) Obezita dětí a dospělých - historie a a současnost

6) Cukrovka

7) Ischemická choroba srdeční a hypertenze - zabiják číslo jedna

8) Nádorová onemocnění - zabiják číslo dva

9) Mozková mrtvice - zabiják číslo tři

10) Spánek a jeho poruchy - krátká doba spánku, práce na směny, práce v noci

11) Medicína založená na důkazech - úspěchy a omyly

12) Zdravotní systém v ČR - struktura, úhrada a jak se dostat k péči

13) Kolokvium

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je širší snaha o "univerzitní typ vzdělanosti" - zpřístupnit studentům humanitních a společenských oborů užitečné kapitoly z lékařství.

Kurz je složen z vybraných kapitol medicíny s důrazem na civilizační onemocnění a jejich nefarmakologickou prevenci. Srozumitelnou formou budou vysvětleny základní mechanismy rozvoje častých a závažných onemocnění včetně principů jejich prevence a případně principů léčby. Frekventanti kurzu získají nejen základní znalosti o

životním stylu a jeho vlivu na fyzické a duševní zdraví do pokročilého věku (zdravé stárnutí), ale rovněž se budou schopni orientovat v terminologii, mechanismech vzniku a konsekvencích základních onemocnění, se kterými se běžně setkávají ve svém okolí nebo mediálním prostoru a které představují nejčastější příčiny smrti a nemocnosti v České republice. V kurzu budou využívány kazuistiky a interaktivní prvky výuky s aktivním zapojením studentů v rámci diskuze (případně vlastní zkušenosti). Uvedeny budou preventivní a skríninkové programy zavedené v ČR pro jednotlivé věkové skupiny. V závěru kurzu bude představen zdravotní systém v ČR, typy zdravotnických zařízení, způsob úhrady zdravotní péče včetně vazeb mezi praktickými lékaři, ambulantními specialisty a nemocniční péčí, jakož i možnosti přístupu pacientů ke zdravotní péči.