Charles Explorer logo
🇬🇧

Music Skills in Practice II.

Class at Hussite Theological Faculty |
L0676

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Nacvičení praktických dovedností: rozbor notového zápisu, rytmická analýza, intonační a intervalové cvičení.

Seznámení se základními církevními sbírkami.

Analýza formy díla a její vliv na celkovou interpretaci.

Úloha slova a role syntaxe ve zpívaném textu.

Nacvičení ansámblové souhry s doprovodným nástrojem: varhany, klavír, kytara, akordeon,.

Nacvičení základům hraní na klavír (cílem je umožnit budoucím duchovním samostatně nacvičit hudební vložky bohoslužby).

Skladby a písně:

Popeleční středa - začátek půstu - 70 dní před Velikonocemi (pohyblivý svátek - podle 1. jarního úplňku)

Neděle smrtelná - 2. neděle před Velikonocemi

„Stabat Mater“

Bílá sobota - různé pašije - Matouš, Jan, Lukáš, Marek ,

„Magnificat“ - Velebí duše má Hospodina

Hod Boží velikonoční - Velké mše, Alleluja, Exsultate a pod.

Hod Boží svatodušní - cca 6 neděl po Velikonocích - Seslání Ducha svatého

Během léta a podzimu různé svátky svatých - dle kalendáře

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Hudební praktikum II. navazuje na kurz Hudební praktikum I., posluchače se základními skladbami, které jsou součástí bohoslužeb v průběhu církevního roku. Součástí bude i seznámení s významem obsahu a historickým vznikem a vývojem příslušných skladeb a s případnými variantami z hlediska dobového či regionálního.