Charles Explorer logo
🇬🇧

Neuroscience-based prevention and mental health teaching skills seminar I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0677

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata předmětu:

•       Základní informace o primární prevenci rizikového chování a o duševním zdraví.

•       Základní informace o komunikaci: primární sociální potřeby, vztahová a obsahová složka komunikace, symetria a asymetrie, vedení a řízení - - výklad obohacen o propojení s poznatky z neurověd.

•       Nácvik partnerské komunikace.

•       Nácvik symetrie ve vztahové rovině komunikace.

•       Řešení konfliktů – vedení.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

ZÁPIS DO PŘEDMĚTU PROBÍHÁ PŘES VYUČUJÍCÍ EMAILOVOU KOMUNIKACÍ.

Předmět se primárně zaměřuje na studenty, kteří již působí na pozici lektorů, družinářů, učitelů a na dalších pozicích pedagogických pracovníků. Kapacita je max 15 studentů.

Máte-li o docházku do předmětu zájem, zašlete email na anna.pospisilova@htf.cuni.cz a uveďte 1. důvod vašeho zájmu o předmět, 2. vaše pedagogické zkušenosti. (Stručně, celkem cca 3 řádky.) V případě velkého zájmu a srovnatelných předpokladů bude přihlíženo i k času doručení emailu.

Cíle

• Rozvoj praktických a komunikačních dovedností studentů pro vedení primárně preventivních aktivit se žáky a podporu duševního zdraví.

• Studenti si vyzkouší reflektovat své chování v různých typech komunikačních situací.

• Studenti si zreflektují svůj přístup ke komunikaci a načrtnou si své cesty ke zlepšení.

• Prožití sebezkušenostních aktivit a seznámení se s jejich metodami.

• Rozvoj sebereflexe studentů

„Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023“