Charles Explorer logo
🇬🇧

Education in socially excluded localities

Class at Hussite Theological Faculty |
L0679

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zabývá procesem vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách. Nabízí pohled do škol v blízkosti vyloučených lokalit a rozebírá to, jak základní škola stimuluje začlenění žáků do dětského kolektivu, anebo jak naopak přispívá k jejich vylučování.

Cíle: student se orientuje v problematice sociálně vyloučených lokalit, detailněji zná situaci ohledně nerovností ve vzdělávání v současné České republice.