Charles Explorer logo
🇬🇧

Communication based on neuroscience I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0680

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vybrané poznatky z neurověd důležité pro komunikaci a ovlivňování chování druhých lidí.

·        Pokroky v zobrazovacích technologiích

·        Princip minimalizace ohrožení a maximalizace bezpečí

·        Jak mozek zpracovává signály

·        Zpětná vazba v komunikaci a lidský mozek

·        Primární sociální potřeby /David Rock/

Základní informace o komunikaci

·        JoHaRi window

·        Vztahová a obsahová složka komunikace

·        Symetrie a asymetrie v komunikaci

·        Formulace zpětné vazby

·        Postup vedení lidí

·        Situační kontext pro vedení a pro řízení

·        Sebeotevření a empatický výrok

Rozvoj komunikačních dovedností pro vedení primárně preventivních aktivit se žáky.

·        Nácvik partnerské komunikace

·        Nácvik podávání zpětné vazby

·        Nácvik symetrie ve vztahové rovině komunikace.

·        Nácvik řešení konfliktů – vedení.

·        Nácvik základních asertivních technik

Studenti rozvíjí schopnost své sebereflexe

·        Studenti si vedou sebereflektivní deník

·        Studenti zažijí bezpečný prostor pro společné sdílení, reflexe a konzultace svých pedagogických zkušeností.

·        Seznámení se a prožití sebezkušenostních aktivit.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cíle předmětu:

1. Rozvoj praktických komunikačních dovedností pro vedení lidí.

2. Studenti si vyzkouší reflektovat své chování v různých typech komunikačních situací.

3. Studenti zreflektují svůj přístup ke komunikaci a načrtnou si své cesty ke zlepšení.

4. Prožití sebezkušenostních aktivit a seznámení se s jejich metodami.

5. Rozvoj sebereflexe studentů