Charles Explorer logo
🇨🇿

Komunikace na základě neurověd II.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0681

Sylabus

Rozvoj praktických dovedností studentů (management třídy a práce se skupinovou dynamikou), pro skupinovou práci se třídami.

·        Získání zkušeností studentů se skupinovou dynamikou v sebezkušenostních aktivitách.

·        Přebírání vzorů dobré praxe do portfolia pedagogických dovedností studenta.

Studenti na základě vlastní zkušenosti popíší skupinovou dynamiku.

·        Popis a prvky, hlavní cíl práce se skupinovou dynamikou, jak souvisí s výkonem skupiny

·        Jak ovlivňovat jednotlivé prvky skupinové dynamiky

·        Situační kontext pro porozumění, kdy který prvek produkuje dostředivé a odstředivé síly.

Ovlivňování jednotlivých prvků skupinové dynamiky

·        Práce s cíli a normami   

·        Vedení skupiny: styly vedení

·        Exkurze do práce s napětím ve skupinové dynamice a praktický nácvik řešení konfliktních situací.

·        Řízení rozhodovacích procesů ve skupině

Rozvoje didaktických dovedností studentů.

·        Studenti si vyzkouší model cíl – instrukce - reflexe – evaluace. (Např. studenti formulují cíle aktivit a k nim odpovídající reflexe.)

·        Nácvik vedení zážitkových aktivit.

·        Studenti si vytvoří, zkonzultují a pilotně ověří přípravy aktivity se třídami (vlastní cílovou skupinou jednotlivých studentů již v roli pedagogů).

·        Studenti reflektují a evaluují realizaci aktivit se žáky.

Anotace

Cíle předmětu:

1. Rozvoj praktických dovedností studentů pro skupinovou práci se třídami.

2. Rozvoj didaktických dovedností studentů.

3. Studenti na základě vlastní zkušenosti popíší skupinovou dynamiku.

4. Studenti zažijí ovlivňování jednotlivých prvků skupinové dynamiky. Požadavky k zápisu: Předchozí absolvování jednoho z předmětů: L0680 Komunikace na základě neurověd I. L0677 Seminář pedagogických dovedností pro prevenci a duševní zdraví na základě neurověd I. L0663 Seminář pedagogických dovedností primární prevencei rizikového chování