Charles Explorer logo
🇬🇧

Outline of the history of European heritage

Class at Hussite Theological Faculty |
L0683

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata (sylabus):

1)         Antický Řím a jeho stopy

2)         Přelom starověku a novověku (476 n. l.) – zásadní zlom dějin?

3)         Vzniky a zániky církevního státu

4)         Dante Alighieri – první kroky k evropskému humanismu

5)         Předehry italské renesance v architektuře a malířství

6)         Revoluce Coly di Rienza a humanista Francesco Petrarca – fenomény doby Karla IV.

7)         Renesanční papežové

8)         Medicejská Florencie

9)         Risorgimento a české země

10)       Benito Mussolini - „bohemista“?

11)       Meziválečné Československo a Svatý stolec v krizových vztazích

12)       Kolokvium

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určen pro zájemce nehistorických oborů, zejména z řad studentů lékařských fakult, k rozšíření znalostí z humanitních věd a historie.

Zaměří se na vybrané kapitoly evropských dějin s akcentem na oblast Apeninského poloostrova, kde se nacházelo centrum antické Římské říše a kde se v době raného středověku zásadně formovala kultura středověké Evropy. Zaměříme se též na představitele evropského humanismu i renesanční rozkvět v papežském Římě a medicejské Florencii.

Závěr semestru bude věnován některým méně známým souvislostem českého prostředí s evropskými dějinami, zejména s dějinami novodobé Itálie. Budeme komparovat paralely vzniku italského státu v 19. století a vývoje českého nacionalismu, dotkneme se i aktivit mladého žurnalisty a budoucího diktátora Benita Mussoliniho, a to především jeho vztahu k Janu Husovi a československým legiím v průběhu první světové války. Přednášky budou též věnovány komplikovaným vztahům meziválečného československého státu s vrcholnou institucí katolické církve: Vatikánem.