Charles Explorer logo
🇬🇧

Psychology of Religion and Spirituality

Class at Hussite Theological Faculty |
L0687

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do psychologie náboženství

Historie psychologie náboženství a spirituality

Hlavní osobnosti oboru: W. James, S. Freud, C. G. Jung, V. E. Frankl, E. Erikson, S. Grof aj.

Vývojově psychologický pohled na náboženství a spiritualitu

Sociálně psychologický pohled na náboženství a spiritualitu

Náboženství a spiritualita z pohledu obecné psychologie

Hlubině psychologický přístup k náboženství a spiritualitě

Psychologie a současná alternativní spiritualita

Kvalitativní metody v psychologii náboženství a spirituality

Metoda pozorování v náboženském společenství

Práce s rozhovorem v psychologii náboženství a spirituality