Charles Explorer logo
🇬🇧

Psychotherapy and Religion

Class at Hussite Theological Faculty |
L0688

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

·         Historie vztahu mezi náboženstvím a psychoterapií

·         Přehled vybraný psychoterapeutických směrů a jejich vztahu k náboženství/spiritualitě

·         Náboženství a spiritualita jako téma v psychoterapii

·         Existenciální hagioterapie

·         Psychospirituální krize, spiritual bypass, falešné představy boha, temná noc duše aj.