Charles Explorer logo
🇬🇧

Neuroscience-based prevention and mental health teaching skills seminar II.

Class at Hussite Theological Faculty |
L0690

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Rozvoj praktických dovedností studentů (management třídy a práce se skupinovou dynamikou), pro skupinovou práci se třídami při primární prevenci rizikového chování.

·         Získání zkušeností studentů se skupinovou dynamikou v sebezkušenostních aktivitách.

·         Přebírání vzorů dobré praxe z oblasti primární prevence rizikového chování do portfolia pedagogických dovedností studenta.

Rozvoje didaktických dovedností studentů v oblasti primární prevence.

·         Studenti si vyzkouší model cíl – instrukce - reflexe – evaluace pro preventivní aktivity. (Např. studenti formulují cíle preventivních aktivit a k nim odpovídající reflexe.)

·         Nácvik vedení zážitkových aktivit s primárně preventivními cíli.

·         Studenti si vytvoří, zkonzultují a pilotně ověří přípravy na primárně preventivní aktivity se třídami (vlastní cílovou skupinou jednotlivých studentů již v roli pedagogů).

·         Studenti reflektují a evaluují realizaci aktivit se žáky.

Studenti na základě vlastní zkušenosti popíší skupinovou dynamiku.

·         Popis a prvky, hlavní cíl práce se skupinovou dynamikou, jak souvisí s výkonem skupiny

·         Jak ovlivňovat jednotlivé prvky skupinové dynamiky

·         Situační kontext pro porozumění, kdy který prvek produkuje dostředivé a odstředivé síly.

Ovlivňování jednotlivých prvků skupinové dynamiky

·         Práce s cíli a normami  

·         Vedení skupiny: styly vedení

·         Exkurze do práce s napětím ve skupinové dynamice a praktický nácvik řešení konfliktních situací.

·         Řízení rozhodovacích procesů ve skupině

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cíle předmětu:

1. Rozvoj praktických dovedností studentů pro skupinovou práci se třídami při primární prevenci rizikového chování.

2. Rozvoje didaktických dovedností studentů v oblasti primární prevence.

3. Studenti na základě vlastní zkušenosti popíší skupinovou dynamiku.

4. Ovlivňování jednotlivých prvků skupinové dynamiky