Charles Explorer logo
🇨🇿

Proseminář biblických znalostí SZ

Předmět na Husitská teologická fakulta |
LBIB02

Sylabus

U Dr. Roubaové:

1. Tóra

2. Přední proroci

3. Zadní proroci

4. Spisy U Dr. Tonzarové Genesis, Mojžíš, Desatero, Jozue, Soudců, Rút. Sjednocené království: Samuel, Saul David, Šalamoun, Rozdělené království - až do Babylonského zajetí, Ester, Daniel, Jób, Ezdráš, Nehemjáš.

Anotace

Jde o výběr určitých postav a dějů z období Starého zákona, jejichž charakteristika je podána ( u Dr. Roubalové) v referátech jednotlivých

účastníků prosemináře (U Dr. Tonzarové formou rozhovoru) (období praotců, doba Mojžíšova do usazení v zemi,jednotné izraelské království, doba rozdělených království, doba poexilní). Kromě základních (asi dvanácti postav) se postupně účastníci prosemináře seznamují s více než sto dalšími postavami období SZ. Důraz se klade i na pochopení souvislostí.