Charles Explorer logo
🇬🇧

Biblical Knowledge of the New Testament

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB03

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

U Dr. Roubalové:

1. Evangelia

2. Skutky apoštolské

3. Listy

4. Zjevení Janovo U Dr. Tonzarové: Evangelia: Pašije, Ježíšova podobenství, výroky a slova, Ježíšovy mocné činy a spory, Ježíšovi učedníci, narození Ježíše Krista, Jan Křtitel, Skutky apoštolské: Činy apoštolů Petra a Jana a dalších, diákoné, vnik a charakteristika prvokřesťanské církve, obrácení apoštola Pavla a cesty apoštola Pavla, Listy Ap. Pavla - základní témata. Další listy NZ - základní témata. Zjevení Janovo- základní struktura.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jde o výběr postav a dějů z období Nového Zákona s důrazem na pasáže týkající se života Ježíše Krista a vzniku křesťanské církve (Jan Křtitel, Ježíšovi učedníci, Ježíšova slova a činy, pašijní události, letnice,apoštolé a diákoni, misie apoštola Pavla). Kromě toho je součástí náplně tohoto prosemináře také přehled některých postav zmíněných v dopisech

NZ.