Charles Explorer logo
🇬🇧

Biblical Hebrew I

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB06

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Abeceda, vokalizace, předložky, spojky, částice, člen, zájmena samostatná a přívěsná, číslovky, podstatná jména, přídavná jména a úvod ke slovesu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výklad gramatiky biblické hebrejštiny, doplněný cvičeními, četbou a překladem hebrejských textů uvedených v této učebnici: WEINGREEN, Jacob. Učebnice biblické hebrejštiny. Přeložili Josef Hermach a Mlada Mikulicová. 2. vydání.

Praha: Karolinum, 2003. 358 s. Orig.: Practical Grammar for Classical Hebrew. ISBN 80-246-0623-2. Později též četba souvislejších biblických textů podle zájmu a jazykové úrovně studentů.