Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Biblical Hebrew II

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB11

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Popis a analýza tvarů hebrejských nepravidelných sloves, četba vokalizovaného i nevokalizovaného hebrejského textu, procvičování hebrejské gramatiky, výklad a procvičování práce s kritickým aparátem a marginální masorou, uvedení do zásad strukturální analýzy, interpretace kolometrického přepisu a strukturální analýzy a komparace paralelních hebrejských textů.