Charles Explorer logo
🇬🇧

The New Testament Greek I

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB14

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do řecké fonologie, písma a pravopisu; výklad řecké morfologie a větné syntaxe, doplněný cvičeními, četbou a překladem novozákonních řeckých textů v učebnici BARTOŇ, J. Uvedení do novozákonní řečtiny.

Obsah jednotlivých hodin se kryje s obsahem cvičení 1–10 v učebnici.