Charles Explorer logo
🇬🇧

The New Testament Greek II

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB15

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výklad řecké morfologie a větné syntaxe, doplněný cvičeními, četbou a překladem novozákonních řeckých textů v učebnici BARTOŇ, J. Uvedení do novozákonní řečtiny. Obsah jednotlivých hodin se kryje s obsahem cvičení 11–22 v učebnici.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Novozákonní řečtina II vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen zápočtovým testem, který se bude konat také online, v případě lepší epidemické situace prezenčně (o způsobu budou studenti informováni). Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams: https://dl.cuni.cz/ms-teams/ a na https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.