Charles Explorer logo
🇬🇧

The New Testament Greek III

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB16

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výklad řecké morfologie a větné syntaxe, doplněný cvičeními, četbou a překladem novozákonních řeckých textů v učebnici BARTOŇ, J. Uvedení do novozákonní řečtiny.

Obsah jednotlivých hodin se kryje s obsahem cvičení 23–36 v učebnici.