Charles Explorer logo
🇬🇧

Latin Language I

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB18

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsah výuky: výklad latinského hláskosloví, výslovnosti a morfologie (substantiva 1., 2. a 3. deklinace; adjektiva 1. a 2. deklinace a jejich adverbia; adjektiva 3. deklinace a jejich adverbia; zájmena osobní, přivlastňovací a zvratná; indikativ prézentu, imperfekta a futura I, imperativy, infinitivy prézentu pravidelných sloves 1. - 4. konjugace; sloveso "esse" a jeho odvozeniny; participium prézentu aktiva), cvičení a překlad jednoduchých vět a textů v rozsahu lekcí I - VI učebnice PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology, 2. vydání. Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Požadavky k získání zápočtu: přítomnost na 75 % výuky, aktivní účast na výuce, průběžná domácí příprava - vypracovávání domácích úkolů, znalost povinných slovíček k L I (ke stažení na nástěnce SISu a na www.semivivus.cz), splnění zápočtového testu (vzorový zápočtový test ke stažení na nástěnce SISu a na www.semivivus.cz). O podrobnostech budou studenti informováni na úvodní hodině příslušného semestru a na nástěnce SISu.