Charles Explorer logo
🇬🇧

Latin Language IV

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB21

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsah výuky: výklad latinské morfologie a syntaxe (vedlejší věty příčinné, časové, podmínkové, přípustkové, účinkové; obsahové věty oznamovací se spojkou "quod" a "ut"; vztažné věty konjunktivní; gerundium; gerundivum a opisné časování trpné), cvičení a překlad vět, souvětí a textů v rozsahu lekcí XIX - XXIV učebnice PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology. 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

Požadavky k získání zkoušky: přítomnost na 75 % výuky, aktivní účast na výuce, průběžná domácí příprava - vypracovávání domácích úkolů, domácí příprava mluvnického rozboru a překladu dvou zadaných latinských textů (pasáž z Vulgáty a text sepsaný v klasické latině) pro ústní zkoušku a následné složení této zkoušky. Texty budou zadány a o podrobnostech budou studenti informováni na úvodní hodině příslušného semestru.