Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Ancient Israel II

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB23

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dějiny Izraele ve starověku, od počátků (doba patriarchů), obsazení Zaslíbené země až do konce Bar Kochbova povstání

(135 po Kr.): archeologické a písemné prameny, historické knihy SZ, periodizace dějin Izraele ve starověku, doba soudců, sjednocené království, doba rozděleného království (severní Izrael a Judsko), styky s Egyptem, Malou Asií a Mezopotamií, babylonské zajetí Židů, helénismus, Ptolemaiovci, Seleukovci, povstání Makabejských, římská nadvláda, války proti Římu, počátky diaspory, význam a úloha proroků, náboženské směry: farizeové, saduceové, zélóti aj.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Dějiny Izraele II. vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen tímto způsobem: ústní zkouškou buď na fakultě, nebo formou videokonference v předem ohlášeném termínu.