Charles Explorer logo
🇬🇧

The Writings of the New Testament I

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB30

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Sylaby přednášek a seminářů z oboru Nový zákon – zimní semestr 2017/2018 – Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.

Písemnictví Nového zákona I (LBIB30) – Přednáška je zaměřena na prezentaci literárních druhů a forem užitých v písemnostech Nového zákona, jakož i na výklad problematiky literárního a teologického úvodu do NZ. Po základním rozčlenění, charakteristice novozákonních spisů, diskusi o jejich vzniku a vzájemné závislosti bude pozornost věnována jednotlivým literárním druhům a formám, jež jsou užívány v evangeliích a Skutcích apoštolů. Po charakteristice „žánrů“ bude pozornost zaměřena na formy argumentace, podobenství a jejich typy, rodokmeny, spory, chrie, progymnasmata, úvody, řeči a techniku prosópopoiie, přičemž stručně bude pojednána i oblast antické rétoriky ve vztahu k NZ a apokryfní literatuře. Snahou je ukázat sepětí formy a obsahu, jakož i význam literárních forem pro novozákonní exegezi či formulaci teologických závěrů. Obsahem Písemnictví NZ I budou zejména žánry evangelií a Skutků apoštolů (i apokryfních), zároveň „sbírka Q“ (včetně jejího „Sitz im Leben“) a Tomášovo evangelium. Součástí přednášky je řada praktických a konkrétních ukázek práce s biblickými texty, jednotlivými literárními formami a vstupy do teologie evangelií i Skutků apoštolů, jakož i profilace pohledů na osobu Ježíše z Nazaretu. Přednáška je zásadní pro zvládnutí bakalářské státní zkoušky.

Doba a místo konání: Pátek 10:15 - 11.45 hod. – L 205