Charles Explorer logo
🇬🇧

Biblical Exegesis Seminar of the Old Testament I

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB36

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jde o odbornou exegetickou práci s textem SZ s použitím hebrejského znění SZ popř. i řecké Septuaginty či latinské

Vulgáty. V semináři se dle jednotlivých referátů účastníci zamýšlí nad vybranými texty s přihlédnutím k dobovým souvislostem a se snahou určit vnitřní strukturu sledovaného textu. Završením je postihnout zvěst daného textu; chybět by přitom neměl ani pokus o aktualizaci textu do současnosti a určení jeho vztahu ke SZ.