Charles Explorer logo
🇬🇧

Biblical Exegesis Seminar of the New Testament I

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB37

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář biblické exegeze NZ (LBIB37) – seminář je koncipován tak, aby byl vhodný také pro studenty bakalářských studijních programů a byl atraktivní nejen pro biblisty. Cílem semináře bude zkoumat a exegetovat vybrané novozákonní texty, na něž je dobře uplatnitelná určitá exegetická metodika. Účastníci budou obeznámeni se zásadami a základy práce s biblickými texty, dějinami exegeze, synchronními i diachronními exegetickými metodami, jakož i s odbornými žurnály, konkordancemi a komentáři. Analyzovány budou texty z evangelií, Skutků apoštolů, Pavlových epištol a knihy Zjevení. Pracovat bude možné i s komentáři českými.

Doba a místo konání: Středa 13.00 – 14.30 hod. – L 205