Charles Explorer logo
🇬🇧

Theological Analysis of Selected Texts of the New Testament II

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB41

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen na práci s biblickými texty, které jsou zkoumány z hlediska moderní metodiky bádání. V potaz přichází kromě "klasické" historické a textové kritiky také rétorická kritika, socio-rétorická kritika, narativní kritika, socio-vědecká kritika, reader-response kritika, analýza diskurzu, rozbory strukturální, zkoumání intertextuality či role sociální paměti a orality. Texty jsou vybírány pro každý semestr odlišné, aby bylo možné zkoumat různé aspekty exegetické práce a patřičné obsahy textu včetně rozmanitých kontextů. V letním semestru akademického školního roku 2017/2018 bude zkoumána část 1. listu do Korintu, konkrétně 5.-10. kapitola. Pavlův 1. list Korintským se vyznačuje specifickou strukturou i pestrou škálou řešených témat. Poskytuje vhled do sociální struktury nejranějšího křesťanstva v prostředí, kde převládají křesťané vzešlí z nežidovského prostředí. Pozornost bude zaměřena na vnímání těla, manželství, konzumaci pokrmů, sociální vazby v komunitě, problematiku Pavlových oponentů, Pavlův status v rámci korintské komunity, otázkám užité rétoriky a Pavlovu vnímání "konce světa".

Seminář je vhodný pro všechny, koho problematika zaujme a je ochoten přispět do diskuse nad biblickým textem. Výhodou je znalost řečtiny a ochota číst anglicky či německy. (Není to však podmínku, určité zdroje jsou dostupné i v českém jazyce.) Předpokládá se pravidelná docházka a přednesení referátu, jenž je dílem práce nad textem či studiem zadané literatury. Řada analýz bude prováděna vedoucím semináře, jiné budou převzaty z odborných periodik a budou na hodinách kriticky rozebírány. Zápočet bude udělen za aktivní účast a vypracování referátu.

Doba konání: Pátek: 8.30-10.00 hodin L 205

Studenti kombinovaného studia mají možnost absolvovat seminář v termínech 5.4., 26.4. a 10.5.2019 od 12.00 do 15.15 hodin v L 303. (V případě zájmů účastníků kombinovaného studia může být výuka zaměřena na exegezi pro homiletické a katechetické účely.)

Předpokládaný sylabus semináře (texty mohou být přizpůsobeny badatelským preferencím studentů): 1. Obeznámení s exegetickou metodikou a úvod do problematiky Pavlových listů do Korintu. 2. Dobové pozadí a situace v Korintu. Specifika Pavlovy misie. Postupná četba textu 1 K 5.-10. 3. Možný profil apoštola Pavla v kontextu judaismu a helénismu jeho doby. Postupná četba textu 1 K 5.-10. 4. Vnímání těla a pojetí hříchu v korintské komunitě a v době antiky. Zmínky o těle o antických lékařů. Postupná četba textu 1 K 5.-10. 5. Struktura a propojení textové jednotky 1 K 5.-10. kapitoly. 6. Textová kritika vymezeného oddílu. 7. Exegetická práce s textem 1 K 5.-10. Zkoumání intertextuality. 8. Exegetická práce, referáty k tématu manželství a Pavlovy eschatologie (1 K 7.). 9. Exegetická práce, referáty k Pavlovu vnímání hříchu a řešení problému (1 K 5.-6.). 10. Exegetická práce, referáty k tématu čistých a nečistých pokrmů, k rituální čistotě v oblasti jídla a pokrmů (1 K 8. a 10.). 11. Exegetická práce, referáty k tématu apoštolovy svobody (1 K 9.). 12. Sumarizace bádání a vyhodnocení použitých exegetických metod, udělení zápočtů.