Charles Explorer logo
🇬🇧

Theology of the Old Testament

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB42

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Bůh a jeho jména; zjevení ve Starém zákoně (Boží akce a slovo); pojem smlouva; základy starozákonní antropologie; starozákonní etika a Desatero; teologické zvláštnosti vybraných spisů a starozákonních apokryfů; vztah Starého a Nového zákona; citáty Starého zákona v Novém zákoně.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Teologie SZ vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen tímto způsobem: ústní zkouškou buď na fakultě, nebo formou videokonference v předem ohlášeném termínu.