Charles Explorer logo
🇬🇧

Hermeneutics of Biblical and Apocryphal Texts

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB65

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen tak, aby byl užitečný širokému okruhu zájemců. Kromě "teorie" budou součástí semináře i praktické ukázky práce s texty (biblickými) či analýzy vybrané literatury. Přiblížen bude proces čtení, autor, čtenář, text, zápletka, narativ, metafora a její funkce, "hermeneutický kruh", mýtus, ale i školy a směry (např. ruský formalismus, nová kritika, strukturalismus, dekonstrukce, rétorická kritika, socio-rétorická kritika, feministická kritika atd.), které výrazně ovlivnily interpretaci (biblických) textů. Účastník získá přehled o zásadních hermeneutických otázkách a následných teologických souvislostech. V akademickém školním roce 2017/2018 bude seminář zaměřen na hermeneutické a metodologické otázky spjaté s pamětí, vzpomínáním, vzpomínkou, sociální a kolektivní pamětí, novým historismem a rekonstrukcí historie, oralitou, tradicí a vznikem mýtu. Většina literatury je dostupná v češtině! Seminář je zakončen zápočtem (3 kredity). Pro získání zápočtu je důležitá pravidelná docházka a ochota se aktivně zapojit. Během semináře vypracuje každý student referát, který přednese a odevzdá v elektronické či písemné formě. Nutné je i přečtení alespoň jedné ze zde zmiňovaných publikací, případně její významné části. Doba konání: Čtvrtek

10.15-11.45 L 304 Předpokládaný sylabus semináře:

1. Co je to hermeneutika? Možné přístupy k textu, otázka autora, čtenáře a kontextu, otázka předporozumění, jazyka, hermeneutický kruh.

2. Co je to mýtus? Způsob vyjádření náboženských představ, užití figurativního jazyka. Co je to historie? Mýtus versus historie? Tradice z hlediska hermeneutiky.

3. Paměť a její klasifikace (sociální, společenská, kolektivní, individuální, autobiografická, kominikativní atd.). Vzpomínka a proces vzpomínání z hlediska hermeneutiky.

4. Paměť a vzpomínka v reflexi filosofů a sociologů (M. Foucault, M. Halbwachs, A. Warburg, J. K. Olick).

5. Paměť a kultura. Otázka "nové historiografie".

6. Oralita a její funkce v antické společnosti. Oralita dnes. (W. J. Ong., J. Vansina, Ch. Keith)

7. Paměť a její reflexe v oblasti nejmodernějšího "ježíšovského bádání". Představení problematiky a osobností spjatých s "memory studies".

8. W. Kelber, J. Assmann, A. Assmann, T. Thatcher - "klasikové bádání".

9. Synoptická evengelia a osobnost Ježíše optikou "memory studies" (R. K. McIver, A. Kirk, J Schröter).

10. Paměť a dějiny (J. Le Goff, J. Bossy).

11. Paměť a trauma v moderních evropských dějinách - anylýza příspěvků z antologie A. Kratochvíla, Paměť a trauma.

12. Paměť a trauma v moderních evropských dějinách - analýza příspěvků z antologie A. Kratochvíla, Paměť a trauma. Udělení zápočtů.