Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Sahidic Coptic III

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB70

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsah výuky: výklad koptské morfologie a syntaxe (vázaný infinitiv; vazby předmětu; složené infinitivy; imperativ; netrvací konjugace: konjugační báze vedlejších vět; flektivní modifikátor; kauzativní infinitiv a jeho užití; verboidy; sloveso "mít"; dynamické pasivum; neosobní přísudky), cvičení a překlad vět a souvětí v rozsahu lekcí XI - XIV učebnice LAYTON, Bentley. Coptic in 20 lessons: introduction to Sahidic Coptic with exercises & vocabularies, Leuven - Paris - Dudley: Peeters, 2006, 204 s., ISBN 978-90-429-1810-8.

Požadavky k získání zápočtu: přítomnost na 75 % výuky, aktivní účast na výuce, průběžná domácí příprava, absolvování závěrečného kolokvia.