Charles Explorer logo
🇨🇿

Úvod do sahidské koptštiny IV.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
LBIB71

Anotace

Obsah výuky: výklad koptské syntaxe (konverze, jejich funkce a užití; préteritní konverze; asyndetické spojení vět; okolnostní, vztažná a důrazová konverze; "Cleft sentence"; nepřímá řeč; podmínkové, účelové a účinkové věty), cvičení a překlad vět, souvětí a textů v rozsahu lekcí XV - XX učebnice LAYTON, Bentley. Coptic in 20 lessons: introduction to Sahidic Coptic with exercises & vocabularies, Leuven - Paris - Dudley: Peeters, 2006, 204 s., ISBN 978-90-429-1810-8.

Požadavky k získání zkoušky: přítomnost na 75 % výuky, aktivní účast na výuce, průběžná domácí příprava, domácí příprava překladu zadaného kratšího koptského textu pro ústní zkoušku a následné složení této zkoušky.