Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Coptic texts III

Class at Hussite Theological Faculty |
LBIB89

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsah výuky: rozbor, překlad a interpretace vybraných pasáží z koptského Nového zákona a textů z Nag-Hammádí.

Požadavky k získání zápočtu: přítomnost na 75 % výuky, aktivní účast na výuce, průběžná domácí příprava.