Charles Explorer logo
🇬🇧

Examination from the Systematic Theology

Class at Hussite Theological Faculty |
LDOC01

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednášející: prof. ThDr.

Zdeněk Kučera; doc. ThDr.

Jiří Vogel, Th.D.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti rozšíří své vědomosti v oblasti vývoje křesťanské nauky, zejména moderní teologie a seznámí se s významnými koncepty současné systematické teologie v ekumenickém horizontu. Specificky se bude předmět zaměřovat na definici teologie; rozklad metafyzického obrazu světa; konec staré kultury a společnosti; tvorbu filozofie řeči; teologii krize; filozofický personalismus; dimensionální pojetí skutečnosti; odmytologizování a existenciální interpretaci; na situaci teologie a církve uprostřed postmoderní společnosti a globálního chaosu; na problém komunikace; na hledání nových komunikačních principů; na komunikační problém teologie a její přerod ze stavu zrodu do komunikatibilního půdorysu, na současné etické problémy apod.

Studenti reflektují prostudovanou literaturu, kterou mají předepsanou v rámci individuálního studijního plánu a tematizují teologické výpovědi v širokých filosofických a etických souvislostech.