Charles Explorer logo
🇬🇧

Examination from the Biblical Theology

Class at Hussite Theological Faculty |
LDOC02

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Biblická teologie má dvě části: Teologii Starého zákona a Teologii Nového zákona. Vzhledem k předpokladu, že student prošel kursy Teologie Starého zákona a Teologie Nového zákona při magisterském studiu, zaměří se ve svém samostudiu v doktorském programu buď na určitou koncepci, nebo specifický dílčí problém, který bude samostatně reflektovat v předkládané písemné práci.

Současně musí prokázat schopnost samostatně exegetovat biblický text v původních jazycích.