Charles Explorer logo
🇨🇿

Doktorská zkouška z angličtiny

Předmět na Husitská teologická fakulta |
LDOC06

Sylabus

Přednášející:

Mgr. Dalibor Vik, Ph.D.

Gerald Robert Ostdiek, Ph.D., M.A.

Anotace

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Předmět potvrzuje aktivní znalost jednoho světového jazyka (angličtiny nebo němčiny) minimálně na úrovni C1.

Student musí být schopen prezentovat badatelské výsledky písemně a ústně.

Čtení odborných textů souvisejících s tématem disertační práce, zpracování anotací odborné literatury na téma disertační práce.