Charles Explorer logo
🇨🇿

Státní doktorská zkouška z praktické teologie

Předmět na Husitská teologická fakulta |
LDOC10

Anotace

Pro studenty se standardní dobou studia 3 roky

K SDZ je kandidátovi zadáno celkem čtyři až pět tématických okruhů. K těmto okruhům je zadána k prostudování i příslušná odborná literatura. Ze zadaných okruhů jsou pak tři okruhy položeny kandidátovi jako zkušební otázky.

Důraz při SDZ je kladen zejména na orientaci v domácí i zahraniční literatuře k studovanému oboru a zpracovávanému tématu, současnému stavu bádání a dosažených výsledků. Podmínkou k připuštění ke státní doktorské zkoušce je absolutorium předmětů teologického kompendia (ve smyslu tří dílčích), klasického a živého jazyka.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.