Charles Explorer logo
🇨🇿

Příprava disertační práce IV.

Předmět na Husitská teologická fakulta |
LDOC27

Anotace

Zpracování disertačního projektu je klíčová součást doktorského studia, zde student prokazuje schopnost samostatné vědecké práce a kritické reflexe tématu. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Tato část zaručuje kontrolu postupu přípravy disertační práce a v individuálním studijním plánu je uložena pro každý rok studia.

Každý rok je splnění povinnosti potvrzováno školitelem studenta.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.