Charles Explorer logo
🇨🇿

Rané křesťanství

Předmět na Husitská teologická fakulta |
LDOC32

Anotace

Zkouška prověřuje znalost dvou okruhů z raného křesťanství, a sice z vybraných postav raného křesťanství a dílčích problémů. V obou případech je kladen důraz na studentovu hlubokou znalost dílčího tématu a na schopnosti kontextualizovat vybraný problém v prvních čtyřech stoletích křesťanství. Student si může zvolit, kterou

část zkoušky vztáhne k vlastnímu předmětu práce a absolvovaným předmětům. Zkouška tak zároveň ověřuje studentovu schopnost propojit vybrané téma ke svému odbornému bádání a jeho orientaci v širších souvislostech raného křesťanství. V obou případech se kromě znalosti tématu prověřuje studentova znalost klasického i moderního bádání a schopnost kritické reflexe různých přístupů ke studiu daného tématu.

Témata k vybraným osobám: Pavel ve druhém století, Eirénaios, Tertullianus, Eusebios.

Problémy raného křesťanství: Vývoj rituálů, christologie, kánonu.