Charles Explorer logo
🇬🇧

Biochemistry - The Principles

Class at Faculty of Science |
MB150P34

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1 VODA A AMINOKYSELINYBiogenní prvky, Voda, Funkční skupiny a jejich vlastnosti, Základní typy molekul 2 PROTEINOVÉ STRUKTURYKovalentní struktura proteinů, Sekundární a terciární struktury, Fibrilární proteiny, Globulární proteiny, Kvartérní struktury 3 FUNKCE PROTEINŮVazba ligandu, Kooperativita, Vlastnosti enzymů, Mechanismy katalýzy a kinetika, Chymotrypsin jako příklad enzymu, Koenzymy, Regulace enzymových reakcí 4 MONO- A POLYSACHARIDYMonosacharidy, oligo-, polysacharidy, jejich deriváty – výběr, jejich funkce; Glykoproteiny, proteoglykany, funkce 5 LIPIDY A MEMBRÁNY – se zřetelem k stavbě a funkčním vlastnostem biomembránTuky a mastné kyseliny, Vosky, Terpeny, Membránové lipidy, Glycerolipidy a sfingolipidy, Lipoproteiny, Složení a stavba biomembrán 6 ÚVOD DO METABOLISMUOxidoredukční reakce, Makroergní sloučeniny, Základní logika metabolismu, Role ATP a NAD(P)H, Metabolická dráha - tok dráhou, Regulace dráhy 7 GLYKOLÝZALogika dráhy, Přípravná a výkonná fáze, Jednotlivé reakce dráhy, Glykolýza jako součást fermentace, Glykolýza v anaerobním metabolismu svalu, Regulace glykolýzy 8 CITRÁTOVÝ CYKLUSMetabolické zdroje acetylkoenzymu A, Jednotlivé reakce citrátového cyklu, Regulace citrátového cyklu, Amfibolická povaha citrátového cyklu 9 TRANSPORT ELEKTRONŮ A OXIDATIVNÍ FOSFORYLACETransport elektronů, Struktura a funkce komplexů I až IV, Oxidativní fosforylace, Regulace tvorby ATP, Struktura a funkce FoF1-ATPázy 10 FOTOSYNTÉZAAbsorpce světla, Tok elektronů závislý na fotonech, Fotofosforylace a tvorba ATP, Evoluce fotosyntézy 11 PŘEHLED HLAVNÍCH BLOKŮ METABOLISMU I – se zřetelem k hlavním typům sloučenin v rámci živočišného metabolismuOdbourávání a syntéza mastných kyselin, Metabolismus tuků, Glukoneogeneze 12 PŘEHLED HLAVNÍCH BLOKŮ METABOLISMU IIMetabolismus aminokyselin, Pentosafosfátová dráha, Syntéza nukleotidů.

Annotation

Please note, this course is tought in czech language.

Basic course covering the fundamentals of Biochemistry. The structures and properties of biomolecules are presented with the emphasis on the molecular logic of living organisms. Content in brief : Water - structure and properties; acids and bases. Amino acids and peptides. Proteins - from primary to quaternary structure, properties of fibrilar proteins. Enzymes - catalytic properties, classification, kinetics, modulation of activity. Vitamins and coenzymes. Principles of metabolism. Carbohydrates, fatty acids, lipids, amino acids and nucleotides - structure, properties, biological significance, catabolism and biosynthesis. Principles of bioenergetics. Electron transport and oxidative phosphorylation.

High-school knowledge of chemistry is expected.