Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical course in molecular parasitology

Class at Faculty of Science |
MB160C67

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

-kultivace vybraných parazitických organismů

-vytvoření experimentální hypotézy

-RNA interference

-izolace a analýza RNA

-afinitní purifikace

-analýza proteinových komplexů

-live imaging buněčných organel

-interpretace a prezentace výsledků

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jedná se o experimentálně zaměřené praktikum organizované do formy několika projektů. Studenti jsou rozděleni do malých skupin, které v rámci projektů řeší danou problematiku od formulace experimetální hypotézy až po molekulární analýzu fenotypu a interpretaci získaných dat.

Student si osvojí pokročilé metody molekulární biologie na vybraných významných parazitických organismech (např. RNA silencing, analýza proteinových komplexů, dynamika buněčných organel).