Charles Explorer logo
🇬🇧

Epidemiology of Infectious Diseases

Class at Faculty of Science |
MB160P82E

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace:

Epidemiologie hraje klíčovou roli při popisu zdravotního stavu populace, identifikaci rizikových faktorů a při analýze mezi zdravím a různými rizikovými faktory. Úvodní tři přednášky vysvětlí principy, filozofii, účel, terminologii a metodologii tohoto biomedicínského oboru. Předmět následujících dvou přednášek se od epidemiologie všeobecné přesune na epidemiologii infekční – šíření infekčních nemocí v populaci, analýzu epidemie v lidské populaci a na epidemiologická opatření snižující šíření infekcí na minimum. Druhá polovina cyklu je všeobecným přehledem epidemiologických zákonitosti šíření infekcí různými cestami přenosu. Každá přednáška vysvětlí zákonitosti a mechanismy daného způsobu přenosu a epidemiologických opatření, která jejich šíření brání. Infekce zařazené do kategorie nebudou pojednány jednotlivě a budou uvedeny pouze ve výčtu či stručném přehledu.