Charles Explorer logo
🇬🇧

Field Documentation for Paleontologists (for teachers)

Class at Faculty of Science |
MG422T53

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Forma výuky: ctyri dny terénního profilování a systematického (formou "bed by bed") sberu fosíli.

Cíl: zvládnutí detailního profilování a metod biostratigrafického a paleoekologického výzkumu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Terénní cvicení z paleontologie zahrnuje exkurze na vybrané lokality staršího paleozoika (Barrandien), mladších prvohor (permokarbonské formace stredních Cech), svrchní krídy (kontinentální a morské) a podle možností i terciéru (severní Cechy). Pri návštevách profilu vybraných lokalit bude sestaven detailní litologický profil do nehož budou postupne zanášeny údaje o výskytu a frekvenci jednotlivých nálezu makroskopických fosílií a ichnotaxonu.

Na záver budou podrobne vyhodnoceny biostratigrafické a paleoekologické (taxonomie) údaje.