Charles Explorer logo
🇬🇧

Physical Education I

Class at Faculty of Science |
MS730A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studenti absolvují základy převážné části pohybových aktivit nabízených KTV. Studium je rozděleno do dvou semestrálních bloků:

·       výukový blok v délce 1 semestru: plavání + kondiční cvičení praxe + teorie: fitness formy, kondiční trénink, zdravotní aspekty TV, plavání a výuka neplavců  

·       výukový blok v délce 1 semestru: sportovní hry + kanoistika praxe - volejbal, basketbal, fotbal, florbal, softbal, kanoistika, teorie -  herní pravidla a jejich možné modifikace, základy didaktiky, organizace soutěží

Všichni studenti absolvují před zahájením výuky kontrolní plavecké testy. Na základě plaveckých testů navštěvují někteří studenti lekce základního plavání. Studenti se zdravotním oslabením mají možnost navštěvovat hodiny zdravotní tělesné výchovy.

Na výuce předmětu se podílí všichni členové katedry TV.   

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Aktuální informace k výuce TV najdete na webu KTV v aktualitách, obecné informace k TV naleznete v sekci studium: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova

Doporučujeme web KTV prostudovat, naleznete zde veškeré informace!

Hlavním cílem předmětu je formování pozitivního vztahu studentů ke sportu a pohybovým aktivitám, rozvoj fyzické, duševní kondice a motorických dovedností prostřednictvím moderních pohybových forem cvičení a sportovních her. Důraz je kladen na zdravotní i sociální aspekt tělesné výchovy, didaktiku jednotlivých sportů.